Katalog firm - Firmy-Katalog.pl - Promocja firmy w internecie us艂ugi, promocje, zlecenia, produkty, opinie.

 
 
 
 

Polityka prywatno艣ci

Data ostatniej aktualizacji 25 maja 2018 roku.

Szanujemy Twoj膮 prywatno艣膰 i dbamy o ochron臋 Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatno艣ci dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki spos贸b post臋pujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz si臋 tak偶e o przys艂uguj膮cych Ci prawach oraz o tym, jak obowi膮zuj膮ce przepisy chroni膮 Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uwa偶ne zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 Polityki Prywatno艣ci przed rozpocz臋ciem korzystania z naszych Us艂ug.

I. Kto jest Administratorem Twoich danych ? czyli komu je powierzasz?
Administratorem Twoich danych osobowych, jest Firmy-Katalog.pl z siedzib膮 w Solec Kujawski, ul. Le艣na 65

II. W jakim celu zbieramy Twoje dane?

1. Zak艂adanie konta i uwierzytelnienie U偶ytkownika w Serwisie

Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: nazwa u偶ytkownika, adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie has艂o. Dane te s膮 pozyskiwane poprzez formularz rejestracyjny.

a) Us艂ugi, dla kt贸rych nie wymagane jest z艂o偶enia konta

Wykaz us艂ug: W serwisie s膮 us艂ugi, dla kt贸rych nie jest wymagane korzystanie z rejestracji konta np. odpowiadanie na zamieszczone og艂oszenia, przegl膮danie og艂osze艅, wyszukiwanie og艂osze艅 za pomoc膮 wyszukiwarki dost臋pnej na stronie oraz dodawanie og艂osze艅.
Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane o Twojej aktywno艣ci w serwisie, w szczeg贸lno艣ci dane dotycz膮ce odwiedzanych przez Ciebie og艂osze艅, dane dotycz膮ce sesji , systemu operacyjnego, przegl膮darki, lokalizacji i adresu IP.

b) Us艂ugi, dla kt贸rych wymagane jest za艂o偶enie konta

Wykaz us艂ug: W serwisie aby korzysta膰 z pe艂ni us艂ug i funkcjonalno艣ci nale偶y posiada膰 aktywne konto u偶ytkownika. Na koncie U偶ytkownika znajduj膮 si臋 wiadomo艣ci kierowane w zwi膮zku z zamieszczonym przez Ciebie og艂oszeniem, faktury czy np. stan zakupionych pakiet贸w.
Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane przez Ciebie w profilu U偶ytkownika oraz dane o Twojej aktywno艣ci w serwisie, w szczeg贸lno艣ci dane dotycz膮ce odwiedzanych przez Ciebie og艂osze艅, dane dotycz膮ce sesji , systemu operacyjnego, przegl膮darki, lokalizacji i adresu IP.
Dane obligatoryjne s膮 oznaczone przez nasz system, a ich niepodanie skutkowa膰 b臋dzie brakiem mo偶liwo艣ci 艣wiadczenia przez nas okre艣lonych us艂ug i funkcjonalno艣ci Konta.

2. Rozpatrywanie i egzekucja skarg i roszcze艅

Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest dzieckiem" (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane w Profilu U偶ytkownika, dane dotycz膮ce korzystania z naszych us艂ug je偶eli z艂o偶one skargi czy roszczenia dotycz膮 us艂ug przez nas 艣wiadczonych, inne dane, kt贸re s膮 niezb臋dne do wykazania istnienia roszczenia.
W przypadku za艂膮czenia dokumentacji do z艂o偶onej skargi lub roszczenia, niezb臋dne b臋dzie pozyskanie danych z tych dokument贸w.

III. Komu udost臋pniamy Twoje dane?

1. Twoje dane s膮 udost臋pniane wy艂膮cznie w celu:

-zapewnienia dost臋pu oraz 艣wiadczenia Us艂ug za po艣rednictwem Serwisu
-zapewnienia wygody korzystania ze 艣wiadczonych us艂ug
-zapewnienia bezpiecze艅stwa Serwisu
Twoje dane nie s膮 przez nas administrowane, a jedynie po艣redniczymy w ich wymianie.

2. Twoje dane mog膮 zosta膰 udost臋pnione poni偶szym podmiotom:

Dostawcy us艂ug: Twoje dane osobowe s膮 udost臋pniane dostawcom us艂ug, z kt贸rych korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy us艂ug we w艂asnym zakresie okre艣laj膮 cele i zasady przetwarzania danych osobowych. Ze wzgl臋du na konieczno艣膰 zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania u偶ytkownik贸w naszej platformy handlowej nie nosz膮 znamion zachowa艅 robot贸w. W takiej sytuacji mo偶emy ujawni膰 Google LLC Tw贸j adres IP.
Podmioty przetwarzaj膮ce: Twoje dane s膮 przetwarzane przez dostawc贸w wy艂膮cznie na nasze polecenie. Podmioty te 艣wiadcz膮 dla nas us艂ugi hostingu, marketingu online, obs艂ugi poczty e mail, powiadomie艅 web push czy inne zwi膮zane z analiz膮 ruchu w Serwisie, analiz膮 skuteczno艣ci prowadzonych kampanii marketingowych oraz monitorowania zachowa艅 u偶ytkownik贸w, profilowania danych i targetowania. Podmioty te wspieraj膮 realizacj臋 us艂ug zwi膮zanych z funkcjonalno艣ci膮 Konta U偶ytkownika.
W ka偶dym przypadku, je艣li sobie tego za偶yczysz mamy obowi膮zek udost臋pni膰 kopie standardowych klauzul umownych.
Organy Pa艅stwowe, 艣cigania, nadzorcze i inne: Poniewa偶 mamy obowi膮zki prawne, Twoje dane mog膮 zosta膰 ujawnione organom 艣cigania, nadzorczym, podmiotom wykonuj膮cym zadania publiczne, organom w艂adzy publicznej oraz organom dzia艂aj膮cym na ich zlecenie tj. jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w lub Prezes Urz臋du Komunikacji Elektronicznej.
Nowym nabywcom przedsi臋biorstwa: w momencie podj臋cia decyzji o sprzeda偶y naszych aktyw贸w lub ca艂ego przedsi臋biorstwa, Twoje dane mog膮 zosta膰 przekazane nowemu nabywcy. W takim przypadku nabywca b臋dzie mia艂 prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych w spos贸b okre艣lony w niniejszej polityce.

3. Czy przekazujemy Twoje dane do pa艅stw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe b臋d膮 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, kt贸rymi s膮 standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisj臋 Europejsk膮.


IV. W jaki spos贸b dbamy o bezpiecze艅stwo Twoich danych
Wszystkie zgromadzone dane osobowe, przechowywane s膮 na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Twoje dane s膮 chronione wewn臋trznymi procedurami ochrony danych osobowych oraz wdro偶onymi systemami zabezpiecze艅. Nasze systemy s膮 nieustannie monitorowane aby zapobiec takim sytuacjom jak: przypadkowa utrata, ujawnienie lub dost臋p do danych przez osoby nieuprawnione.
Ponadto Twoje dane osobowe u偶ywane podczas rejestracji i logowania u偶ywaj膮 szyfrowanej transmisji danych (SSL). Pozwala to na ochron臋 danych identyfikacyjnych i minimalizuje ryzyko przechwycenia dost臋pu do Konta przez nieuprawnione podmioty lub osoby trzecie.

V. Czas przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe s膮 przechowywane przez czas posiadania konta w serwisie i tylko i wy艂膮cznie w celach 艣wiadczenia us艂ug zgodnie z Regulaminem i do cel贸w marketingowych.
Twoje dane po usuni臋ciu konta w Serwisie mog膮 zosta膰 przechowywane do realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa lub w celu prawnie uzasadnionych interes贸w. Niezale偶nie od powy偶szego, Twoje dane przetwarzane w ramach zamieszczonych tre艣ci (og艂osze艅) s膮 przechowywane przez okres 24 miesi臋cy od dnia wyga艣ni臋cia lub usuni臋cia og艂oszenia.
Dane osobowe, kt贸re s膮 zwi膮zane z plikami Cookies s膮 przechowywane przez okres odpowiadaj膮cy cyklowi ich 偶ycia lub czasu, w kt贸rym sam je usuniesz.
Za艂膮czniki przesy艂ane w wiadomo艣ciach za po艣rednictwem Serwisu przechowywane s膮 do 36 miesi臋cy. Niezale偶nie od powy偶szego, mo偶esz w ka偶dym momencie sam usun膮膰 wszelkie wiadomo艣ci, otrzymane w zwi膮zku z dodanym og艂oszeniem w naszym serwisie.

VI. Twoje prawa w zwi膮zku z przetwarzaniem danych
Zgodnie z nowymi przepisami ka偶dy U偶ytkownik posiada prawa , kt贸re s膮 zwi膮zane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
W ka偶dym momencie masz prawo do skorzystania z poni偶szych praw:

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych - czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
  2. Prawo dost臋pu do swoich danych osobowych - czyli prawo do informacji dotycz膮cej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii danych osobowych,
  3. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych - je偶eli Twoje dane s膮 niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz prawo do ich poprawienia. Niekt贸re zmiany b臋d膮 wymaga膰 weryfikacji.
  4. Prawo do bycia zapomnianym - prawo to daje Tobie mo偶liwo艣膰 usuni臋cia wszystkich danych, kt贸re zosta艂y zgromadzone w naszej bazie danych na Tw贸j temat je偶eli nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, dla kt贸rych zosta艂y przez nas zebrane.
  5. Prawo do cofni臋cia zgody - w ka偶dej chwili przys艂uguje Ci prawo do cofni臋cia ka偶dej zgody, kt贸r膮 wyrazi艂e艣 w momencie dokonywania okre艣lonych czynno艣ci takich jak np. rejestracja czy wszelkie us艂ugi i funkcjonalno艣ci oferowane przez Lento.pl. Zmiana dotycz膮ca Twoich zg贸d nie mo偶e poci膮ga膰 偶adnych konsekwencji, jednak偶e cofni臋cie ich mo偶e spowodowa膰 uniemo偶liwienie dalszego korzystania z us艂ugi lub funkcjonalno艣ci, kt贸re wymagaj膮 cofni臋tej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO.
  6. Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych - w ka偶dym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych . Sprzeciw wobec wykorzystywania danych, b臋dzie r贸wnie偶 oznacza膰 Twoj膮 rezygnacj臋 z otrzymywania powiadomie艅, zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem dost臋pnych us艂ug w ramach serwisu oraz przy wysy艂aniu komunikat贸w marketingowych w formie wiadomo艣ci e-mail dotycz膮cych wdro偶onych produkt贸w. Sprzeciw mo偶e skutkowa膰 usuni臋ciem Twoich danych, je偶eli nie b臋dziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
  7. Prawo do przes艂ania danych innemu podmiotowi - Je偶eli tego sobie 偶yczysz masz prawo do otrzymania swoich danych, kt贸re zosta艂y przez nas zebrane i przes艂a膰 je do innego administratora danych osobowych. Na twoj膮 pro艣b臋, dane te b臋d膮 przez nas przes艂ane pod warunkiem mo偶liwo艣ci technicznych do takiego przesy艂u. W takim przypadku, zgromadzone przez nas dane b臋d膮 przekazane jako plik zapisany w powszechnie u偶ywanym formacie (np. csv) i przekazane bezpo艣rednio wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO


VII. Kontakt
W celu uzyskania bardziej szczeg贸艂owych informacji na temat naszej polityki prywatno艣ci lub skorzysta膰 z przys艂uguj膮cych Ci praw mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami poprzez:
- poprzez formularz kontaktowy na stronie
- przes艂anie wiadomo艣ci droga mailow膮 na adres: katalogfirmpolska@gmail.com
- wys艂a膰 list drog膮 pocztow膮 na adres: 86-050 Solec Kujawski, ul. Le艣na 65
Ciasteczka, pami臋膰 lokalna oraz pixel tags.
U偶ywamy ciasteczek oraz innych podobnych technologii takich jak, pami臋膰 lokalna czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej jako艣ci us艂ug.

Ciasteczka to ma艂e tekstowe pliki, kt贸re zapisywane s膮 na Twoim komputerze poprzez strony internetowe kt贸re odwiedzasz. S膮 szeroko stosowane by zapewni膰 lub usprawni膰 dzia艂anie stron internetowych. U偶ywamy ich mi臋dzy innymi do badania wydajno艣ci naszych Us艂ug, w celu umo偶liwienia u偶ytkownikom logowania do konta lub zapisywania preferencji u偶ytkownika.

Pixel tags to ma艂e porcje kodu, na stronie, aplikacji, lub w powiadomieniu email. Jak wiele innych firm, mo偶emy ich u偶ywa膰 do potwierdzenia czy u偶ytkownik wszed艂 w interakcj臋 z okre艣lonymi tre艣ciami oraz by poprawi膰 i zmierzy膰 wydajno艣膰 naszych Us艂ug.

Pami臋膰 lokalna to standardowa technologia, pozwalaj膮ca stronie lub aplikacji na zapisanie danych lokalnie na komputerze u偶ytkownika i tak jak inne technologie pozwala nam na poprawienie Us艂ug oraz sprawienie by dzia艂a艂y szybciej i bardziej niezawodnie.

Us艂ugi zapewniane przez podmioty trzecie.
W celu wzbogacenia Us艂ug i funkcjonalno艣ci , zaimplementowali艣my spo艂eczno艣ciowe przyciski, pluginy, wid偶ety, oprogramowanie typu analytics oraz skryptu od podmiot贸w trzecich takich jak Facebook, Twitter, Google. Us艂ugi z tak膮 funkcjonalno艣ci膮 mog膮 u偶ywa膰 ciasteczek tych podmiot贸w (tzw. third-party cookies), nad kt贸rymi nie mamy kontroli. W zwi膮zku z tym powiniene艣 zawsze sprawdzi膰 odpowiedni膮 us艂ug臋 podmiotu trzeciego by dowiedzie膰 si臋 wi臋cej na temat tego jak dzia艂aj膮 te ciasteczka.

Wy艂膮czenie obs艂ugi.
Mo偶esz zawsze wy艂膮czy膰 obs艂ug臋 ciasteczek w Twojej przegl膮darce, w艂膮cznie z obs艂ug膮 ciasteczek podmiot贸w trzecich, a tak偶e wyczy艣ci膰 lokaln膮 pami臋膰. Jednak偶e uwzgl臋dnij to, i偶 pewne funkcje naszych Us艂ug, takie jak autentykacja czy pami臋tanie Twoich preferencji mog膮 w takim przypadku nie dzia艂a膰 prawid艂owo.

  Schowek (0)